ترجمه رسمی اسناد و مدارك از/به كليه زبان های رایج دنیا

دارالترجمه رسمی يوتاب خدمات جامعی در زمینه ترجمه كلیه اسناد و مدارك رسمی و حقوقی که در ذیل به آنها اشاره گردیده به کلیه زبانهای رسمی دنیا خدمات ارائه می نماید. دارالترجمه یوتاب با درك حساسیت زمانی انجام امور اداری و حقوقی، اسناد و مدارك شما را در اسرع وقت و با بالاترین كیفیت ترجمه كرده، و در اختیارتان قرار می دهیم.

ترجمه رسمی اسناد و مدارک با ارائه اصل آنها و نیزاسپل اسامی اشخاص و شرکتها و در صورت نیاز ارئه اسناد مکمل جهت تایید انجام خواهد شد.

اخذ تأييديه اسناد و مدارك از وزارت امور خارجه و قوه قضائيه و حتي سفارتها بسیاری از نهادهای دولتی و حقوقی و دانشگاهها در سراسر دنیا تنها اسناد و مدارك تایید شده توسط قوه قضاییه و وزارت امور خارجه را می پذیرند. دارالترجمه رسمی يوتاب در صورت تمایل مشتریان محترم تأییدیه اسناد و مدارك ترجمه شده را از قوه قضائیه و وزارت امور خارجه اخذ خواهد نمود.

اسناد رسمي شامل موارد زير مي باشند:

 • شناسنامه
 • انواع كارتهاي شناسايي
 • سند ازدواج و طلاق
 • اسناد مالكيت
 • دانشنامه ها و ريز نمرات تحصيلي
 • انواع گواهيها
 • سر فصل دروس
 • وكالتنامه
 • اقرارنامه
 • استشهادنامه
 • اظهارنامه
 • مبايعه نامه
 • اجاره نامه
 • تعهد نامه
 • اساسنامه
 • ترازنامه
 • قراردادها و موافقتنامه ها
 • استعلامها
 • صورتجلسه
 • روزنامه رسمي
 • گزارشات حسابرسي
 • اسناد مناقصه و گمركي
 • احكام دادگاه
 • ليست بيمه
 • صورتحساب بانكي
 • و ساير اسناد.