دارالترجمه(تهران)

دارالترجمه چیست و چه کاری انجام میدهد ؟ موسسه‌اي است که محوريت کار آن برگرداندن يا ترجمه متون از يک زبان مبدا به يک زبان مقصد مي باشد .

ميدانيد که ترجمه گستره وسيعي را پوشش مي دهد و مترجمين نيز به تبع آن در زمينه هاي مختلفي فعاليت مي نمايند ، دارالترجمه نيز در زمينه ترجمه هاي متعددی میتواند نمايد که از جمله آنها مي توانيم :

 • ترجمه مدارک هویتی و شناسایی
 • ترجمه های غير رسمي
 • ترجمه اسناد رسمی
 • ترجمه مدارک تحصیلی
 • ترجمه مدارک مختلف
 • ترجمه هاي تخصصی متون خاص در حوزه های مختلف

به تازگي و بر اساس مصوبه اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمي (فني) قوه قضاييه نام دارالترجمه از واژگان رسمي کشور حذف شده و به جاي آن ” دفتر ترجمه رسمي ” مورد استفاده قرار مي گيرد و اين دفتر ترجمه ها يا دارالترجمه ها بر اساس شماره تقسيم بندي مي شوند .

زبانهاي خارجي عنوان شده از سوی اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمي که در ادامه امده است هر يک مترجمین رسمي دارند که دارلترجمه ها بر اساس اين مترجمهای رسمی به رسمیت شناخته می شوند .بر اساس اعلام اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمي (فني) قوه قضاييه تعداد 497 مترجم رسمي در کشور فعاليت مي نمايند و همچنین 203 دارالترجمه در تهران داراي پروانه رسمي هستند . اطلاعات زیر در خصوص شهر تهران ارائه شده است :

 1. زبان انگليسي 329 مترجم رسمي انگليسي و 129 دارالترجمه با زبان اصلي انگليسي
 2. زبان فرانسه 57 مترجم رسمي فرانسه و 22 دارالترجمه با زبان اصلي فرانسه
 3. زبان آلماني 34 مترجم رسمي آلماني و12 دارالترجمه با زبان اصلي آلماني
 4. زبان عربي 27 مترجم رسمي عربي و 15 دارلترجمه با زبان اصلي عربي
 5. زبان ژاپني 1 مترجم رسمي ژاپني و 1 دارالترجمه با زبان اصلي ژاپني
 6. زبان ترکي استانبولي 10 مترجم رسمي ترکي استانبولي و 1 دارالترجمه با زبان اصلي ترکي استانبولي
 7. زبان اردو 2 مترجم رسمي اردو و 2 دارالترجمه با زبان اصلي اردو
 8. زبان ايتاليايي 12مترجم رسمي ايتاليايي و 9 دارالترجمه با زبان اصلي ايتاليايي
 9. زبان اسپانيايي 6 مترجم رسمي اسپانيايي و 5 دارالترجمه رسمي با زبان اصلي اسپانيايي
 10. زبان چيني 1 مترجم رسمي چيني و 1 دارالترجمه رسمي با زبان رسمي چيني
 11. زبان ارمني 1 مترجم رسمي ارمني و 1 دارالترجمه رسمي با زبان رسمي ارمني
 12. زبان روسي 14مترجم رسمي روسي و 5 دارالترجمه رسمي با زبان رسمي روسي
 13. زبان سوئدي 1 مترجم رسمي سوئدي و 0 دارالترجمه رسمي با زبان رسمي سوئدي

در تهران 203 دارالترجمه رسمي و در شهرستان های کشور تعداد 107 دارالترجمه رسمي فعاليت مي نمايند که فهرست آنها را مي توانيد در این لینک مشاهده نماييد .

دارالترجمه – زبان اصلي انگليسي

رديف نام نام خانوادگي شماره دارالترجمه
1 محمودرضا عابدي خراساني دارالترجمه شماره 339
2 علي پيکاني دارالترجمه شماره 233
3 سيدمجتبي حائري بهبهاني دارالترجمه شماره 27
4 سعيد اسکندري خويي دارالترجمه شماره 123
5 غلامرضا اصغرپور ماسوله دارالترجمه شماره 218
6 هومن اعرابي دارالترجمه شماره 218
7 سدضياالدين اعلي زاده دارالترجمه شماره 207
8 همايون افروز دارالترجمه شماره 322
9 مهدي افشار دارالترجمه شماره 20
10 تورج اکبرلو دارالترجمه شماره 264
11 حسن اميرشاهي دارالترجمه شماره 14
12 مهرداد ايراني طالب دارالترجمه شماره 257
13 محمد علي آتش برگ دارالترجمه شماره 111
14 ليلا آراميان دارالترجمه شماره 402
15 مهدي باراني دارالترجمه شماره 33
16 فاطمه باغاني دارالترجمه شماره 282
17 اميرحسين برادر دارالترجمه شماره 361
18 حجت الله بشارت دارالترجمه شماره 247
19 ليلا بندري دارالترجمه شماره 237
20 پرويز بهروزي دارالترجمه شماره 147
21 حميدرضا بهزاد دارالترجمه شماره 272
22 کامبيز پارسا دارالترجمه شماره 112
23 عاطفه پاشازاده دارالترجمه شماره 293
24 غلامحسين پروند دارالترجمه شماره 34
25 منصور پورنوري دارالترجمه شماره 389
26 احسان تبيانيان دارالترجمه شماره 331
27 غلامرضا تجويدي دارالترجمه شماره 383
28 خاطره تحويلداري يکتا دارالترجمه شماره 368
29 حميد تقوايي پور دارالترجمه شماره 37
30 عليرضا ثقفيان دارالترجمه شماره 22
31 پروين جلالي پور دارالترجمه شماره 326
32 سيدهادي جلالي چيمه دارالترجمه شماره 178
33 محمدرضا جوادي دارالترجمه شماره 225
34 يعقوب جوادي دارالترجمه شماره 303
35 رويا چرختابيان دارالترجمه شماره 290
36 حسن تقي چيتسري دارالترجمه شماره 16
37 سعيد حسني دارالترجمه شماره 418
38 محمدرضا حسيني دارالترجمه شماره 313
39 حسن حفيظي دارالترجمه شماره 334
40 ابوالفضل حقيقي دارالترجمه شماره 357
41 عليرضا خانجان دارالترجمه شماره 404
42 فرشاد خسروي دارالترجمه شماره 223
43 سوسن خطاطان دارالترجمه شماره 32
44 ثريا خوانساري دارالترجمه شماره 317
45 محمدمهدي دانشبدي دارالترجمه شماره 1
46 حبيب الله دبيري دارالترجمه شماره 185
47 اميرعلي راسترو دارالترجمه شماره 403
48 زهرا راودراد دارالترجمه شماره 172
49 آذين رباطي دارالترجمه شماره 379
50 حسين رستمي دارالترجمه شماره 35
51 هانيه رضواني دارالترجمه شماره 243
52 غلامحسين رهبري دارالترجمه شماره 54
53 شهناز رياحي دارالترجمه شماره 319
54 رهالوسين زهادي دارالترجمه شماره 324
55 فرزان سجودي دارالترجمه شماره 289
56 سعيد سعيدپور دارالترجمه شماره 337
57 اليزابت سعيد خانيان دارالترجمه شماره 24
58 مرجانه مرجانه سلطاني دارالترجمه شماره 335
59 محمود سيف امير حسيني دارالترجمه شماره 127
60 ساعد سيفاريان دارالترجمه شماره 375
61 زينب شاماني دارالترجمه شماره 309
62 شهرزاد شهري دارالترجمه شماره 221
63 امير صادقي بابلان دارالترجمه شماره 89
64 سامان صالحيان دارالترجمه شماره 171
65 علي صحاف ناييني دارالترجمه شماره 170
66 احمد صدارتي دارالترجمه شماره 40
67 آذر عالي پور دارالترجمه شماره 125
68 زهرا عباس علي دارالترجمه شماره 240
69 محسن عباسي دارالترجمه شماره 212
70 سيدحسين عزيزي جلالي دارالترجمه شماره 42
71 محبوبه عشقي خاص دارالترجمه شماره 261
72 مريم عقيلي دارالترجمه شماره 269
73 سعيد علي ميرزايي دارالترجمه شماره 141
74 ليلا عنصري دارالترجمه شماره 405
75 اميرسيامک عيسي زاده دارالترجمه شماره 266
76 دادور فائزي رازي دارالترجمه شماره 235
77 محمد تقي فرامرزي دارالترجمه شماره 56
78 اسماعيل فرخ سرشت دارالترجمه شماره 8
79 فاطمه فلاح قهروردي دارالترجمه شماره 174
80 آريان دخت فولادي دارالترجمه شماره 279
81 حسن قائم مقامي دارالترجمه شماره 182
82 سهيل قائمي دارالترجمه شماره 364
83 محمد قوچي دارالترجمه شماره 340
84 مرجان قوچيان دارالترجمه شماره 323
85 مصطفي قاضي کاغذچي دارالترجمه شماره 5
86 محمد کريمي دارالترجمه شماره 308
87 محسن کريميان عظيمي دارالترجمه شماره 346
88 عبدالحسين کشاورز دارالترجمه شماره 315
89 بهنام کليلي دارالترجمه شماره 274
90 رجب علي کوهپاره دارالترجمه شماره 9
91 محمدياسر کيميايي فر دارالترجمه شماره 373
92 شيلا مالکي ديزجي دارالترجمه شماره 201
93 کاظم متقيان دارالترجمه شماره 213
94 مجيد محرابي دارالترجمه شماره 29
95 عليرضا محرمي دارالترجمه شماره 229
96 داوود محي الدين دارالترجمه شماره 431
97 محمودرضا مراديان دارالترجمه شماره 251
98 ليلا مردانه دارالترجمه شماره 425
99 بهرام مشايخي دارالترجمه شماره 187
100 فرشيد مصطفوي دارالترجمه شماره 413
101 سيدعزيز معصومي دارالترجمه شماره 198
102 محمد مقياسي دارالترجمه شماره 429
103 مرتضي ملانظر دارالترجمه شماره 204
104 ابراهيم ملايمي دارالترجمه شماره 219
105 بهاره ملکي دارالترجمه شماره 277
106 نسرين ملکي دارالترجمه شماره 224
107 عليرضا ممدوحي دارالترجمه شماره 189
108 محمد منتظري هدش دارالترجمه شماره 202
109 خداداد موقر دارالترجمه شماره 152
110 حسن مولوي دارالترجمه شماره 195
111 سوزان مهديان دارالترجمه شماره 424
112 ليلا مهرپور دارالترجمه شماره 301
113 عباس مهرپويا دارالترجمه شماره 228
114 حسين ميران زاده مهابادي دارالترجمه شماره 370
115 جبار ميرزانيا دارالترجمه شماره 173
116 احمد ميرزنده دارالترجمه شماره 7
117 محمدجواد ميرفخرايي دارالترجمه شماره 239
118 نورالدين ميرفخرايي دارالترجمه شماره 291
119 محسن ميرمحمدصادقي دارالترجمه شماره70
120 محمدمراد نجفي دارالترجمه شماره 284
121 محمد نظري دارالترجمه شماره 336
122 منصور نهاوندي دارالترجمه شماره 377
123 بدرالزمان نيک فطرت دارالترجمه شماره 238
124 بهروز واحدي دارالترجمه شماره 18
125 اسماعيل همت دوست دارالترجمه شماره 327
126 مسعود يزداني مقدم دارالترجمه شماره 333
127 نرگس يزدي دارالترجمه شماره 184
128 نورالدين يوسفي دارالترجمه شماره 199
129 فرشته اشرف دارالترجمه شماره 432

بازگشت به فهرست دارالترجمه ها

دارالترجمه – زبان اصلي فرانسه

رديف نام نام خانوادگي شماره دارالترجمه
1 مرتضي اردلان دارالترجمه شماره 254
2 ولي احمدپور دارالترجمه شماره 258
3 فرانک اشرفي دارالترجمه شماره 316
4 فريبا اشرفي دارالترجمه شماره 387
5 احد البرزي دارالترجمه شماره 132
6 محسن ايماني دارالترجمه شماره 203
7 بشير آريامنش دارالترجمه شماره 107
8 حسين پرورش دارالترجمه شماره 396
9 صديقه خاتمي کاشاني دارالترجمه شماره 305
10 سيدجعفر رفيعي دارالترجمه شماره 163
11 نازنين سليماني سوادکوه دارالترجمه شماره 422
12 فاطمه شادپور چوري دارالترجمه شماره 270
13 مريم سعودي پور دارالترجمه شماره 400
14 رضا اکبرپور دارالترجمه شماره 214
15 محمد عوادزاده دارالترجمه شماره 74
16 کوروش فخر طاولي دارالترجمه شماره 241
17 آناهيتا سادات قائم مقامي دارالترجمه شماره 167
18 مديا کاشي گر دارالترجمه شماره 175
19 پوران دخت مرداني دارالترجمه شماره 15
20 مريم مومني دارالترجمه شماره 101
21 هادي ميرخاني دارالترجمه شماره 146
22 حميدرضا مير عبداللهي دارالترجمه شماره 248

بازگشت به فهرست دارالترجمه ها


دارالترجمه – زبان اصلي آلماني

رديف نام نام خانوادگي شماره دارالترجمه
1 غزال بهلولي دارالترجمه شماره 263
2 علي بوذري دارالترجمه شماره 249
3 پرويز پيشگاه گيلاني دارالترجمه شماره 166
4 راضيه صادقي سارويي دارالترجمه شماره 397
5 محمدحسين صلاحي دارالترجمه شماره 386
6 سيد سعيد فيروز آبادي دارالترجمه شماره 374
7 ملاعاشور قاضي دارالترجمه شماره 314
8 محمدعلي کريمي دارالترجمه شماره 302
9 سيدمحمدعلي مرعشي دارالترجمه شماره 345
10 هاجر مشين فروش دارالترجمه شماره 252
11 جلال الدين مقتدر دارالترجمه شماره 81
12 ماندانا منصوري دارالترجمه شماره 276

بازگشت به فهرست دارالترجمه ها

دارالترجمه – زبان اصلي عربي

رديف نام نام خانوادگي شماره دارالترجمه
1 جعفر اروميه اي دارالترجمه شماره 117
2 خليل باستان دارالترجمه شماره 353
3 سبحان بهنام دارالترجمه شماره 310
4 حميدرضا حيدري دارالترجمه شماره 18
5 حسن خاجويي جهرمي دارالترجمه شماره 297
6 محمدصادق شرعيات دارالترجمه شماره 131
7 مجيد صالح بک دارالترجمه شماره 369
8 عدنان طهماسبي دارالترجمه شماره 395
9 صفر عزتي دارالترجمه شماره 220
10 ليلا قاسمي حاجي آبادي دارالترجمه شماره 393
11 بيژن کرمي ميرعزيزي دارالترجمه شماره 245
12 شاکر کسرائي دارالترجمه شماره 133
13 علي گنجيان خناري دارالترجمه شماره 355
14 محمد علي محيطي دارالترجمه شماره 97
15 شهريار نيازي دارالترجمه شماره 391

بازگشت به فهرست دارالترجمه ها

دارالترجمه – زبان اصلي ژاپني

رديف نام نام خانوادگي شماره دارالترجمه
1 سهراب آذرپرند دارالترجمه شماره 399

بازگشت به فهرست دارالترجمه ها


دارالترجمه – زبان اصلي ترکي استانبولي

رديف نام نام خانوادگي شماره دارالترجمه
1 حسين محمدزاده صديق دارالترجمه شماره 36

بازگشت به فهرست دارالترجمه ها

دارالترجمه – زبان اصلي اردو

رديف نام نام خانوادگي شماره دارالترجمه
1 سيد کاظم طباطبايي دهنوي دارالترجمه شماره 380
2 محمد کيومرثي جرتوده دارالترجمه شماره 416

بازگشت به فهرست دارالترجمه ها

دارالترجمه – زبان اصلي ايتاليايي

رديف نام نام خانوادگي شماره دارالترجمه
1 عليرضا احمدي دارالترجمه شماره 362
2 سارا انصاري دزفولي دارالترجمه شماره 242
3 غلامحسين پرهام دارالترجمه شماره 154
4 علي محمد سادات افسري دارالترجمه شماره 69
5 آنتونيا شرکاء دارالترجمه شماره 230
6 امينه شکرچي دارالترجمه شماره 222
7 مهران قرباني هويه دارالترجمه شماره 236
8 افسانه محسني نيا دارالترجمه شماره 162
9 نازي نويدفر دارالترجمه شماره 271

بازگشت به فهرست دارالترجمه ها

دارالترجمه – زبان اصلي اسپانيايي

رديف نام نام خانوادگي شماره دارالترجمه
1 فريدون نوبهار دارالترجمه شماره 47
2 رفعت الله رحيمي دارالترجمه شماره 57
3 نجمه شبيري دارالترجمه شماره 150
4 حميدرضا عطايي اصفهاني دارالترجمه شماره 421
5 مجيد مهتدي حقيقي دارالترجمه شماره 83

بازگشت به فهرست دارالترجمه ها

دارالترجمه – زبان اصلي چيني

رديف نام نام خانوادگي شماره دارالترجمه
1 رضا ميرازيي بزرکي دارالترجمه شماره 410

دارالترجمه – زبان اصلي ارمني

رديف نام نام خانوادگي شماره دارالترجمه
1 آندرانيک سيموني دارالترجمه شماره 217

بازگشت به فهرست دارالترجمه ها

دارالترجمه – زبان اصلي روسي

رديف نام نام خانوادگي شماره دارالترجمه
1 منيژه امير ويرثق دارالترجمه شماره 144
2 امير حسيني دارالترجمه شماره 378
3 عباس رهبر دارالترجمه شماره 3
4 فريدون شفايي دارالترجمه شماره 12
5 حسين غلامي دارالترجمه شماره 384

بازگشت به فهرست دارالترجمه ها

 

Scroll to top