نرخ نامه ترجمه رسمی

نوع سند هزینه ترجمه (ریال)
ریزنمرات دبیرستان، پیش دانش (هر ترم) ۱۰۰,۰۰۰
ریزنمرات دانشگاه (هر ترم) ۱۲۰,۰۰۰
کارت شناسایی ۱۵۰,۰۰۰
کارت معافیت
کارت ملی
ابلاغیه، اخطار قضایی ۲۰۰,۰۰۰
برگه مرخصی
توصیه نامه تحصیلی ( بعد از تحصیلات سوم راهنمایی)
جواز اشتغال به کار
حکم بازنشستگی (کوچک)
دفترچه بیمه
دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیش دانشگاهی
ریز نمرات دبستان، راهنمایی ( هرسال)
سند تلفن همراه
شناسنامه
فیش مستمری( کوچک)
کارت بازرگانی هوشمند
کارت عضویت نظام مهندسی
کارت نظام پزشکی
کارت واکسیناسیون تا سه نوع واکسن
گواهی عدم سوء پیشینه
گواهی عدم خسارت خودرو ( نیم برگ)
گواهی ریز نمرات دانشگاهی
گواهی رانندگی
گزارش ورود و خرج از کشور
گواهی اشتغال به تحصیل
گواهی تجرد، تولد فوت
کارت پایان خدمت
کارنامه توصیفی ابتدایی (هر صفحه) ۳۰۰,۰۰۰
کارت واکسیناسیون بیش از سه نوع واکسن
گواهی اشتغال بدون شرح وظایف
گذرنامه (بدون روادید)
گواهی بانکی یا سپرده بانکی
گواهی پایان تحصیلات کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا
گواهی فنی حرفه ای ( یک رو)
گواهی عدم خسارت خودرو ( تمام برگ)
گواهی ها ( سایر موارد)
لیست بیمه کارکنان کوچک ( تا ده نفر)
برگ آزمایشی پزشکی (کوچک)
برگ جلب، احضاریه
برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی (هر صفحه)
پروانه دائم پزشکی
پروانه مطب، پروانه مسئولیت فنی ۳۰۰,۰۰۰
پروانه نشر و انتشارات
پروانه وکالت
پرینت های بانکی کوچک ( تا ۱۰ سطر)
تقدیرنامه و لوح سپاس حکم قهرمانی ( کوچک)
ثبت علائم تجاری، ثبت اختراع
جواز دفن
جواز کسب
روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (کوچک)
ریز مکالمات تلفن( هر صفحه)
سرفصل دروس(هر صفحه)
سند وسائل نقلیه سبک
فیش حقوقی (کوچک)
فیش مستمری (بزرگ)
کارت مباشرت
اساسنامه ثبت شرکت ها فرمی (هر صفحه)
اوراق مشارکت و اوراق قرضه
انواع قبض(مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق و….)
برگ تشخیص مالیات، مالیات قبضی ( هر صفحه)
اجاره نامه، بنچاق و صلح نامه محضری ( هرصفحه) ۴۰۰,۰۰۰
اساسنامه، ثبت شرکت غیر فرمی ( هر صفحه)
بیمه شخص ثالث، قرارداد بیمه (هر صفحه)
ترازنامه شرکت ها، اظهارنامه مالیاتی( هرصفحه)
تقدیرنامه( بزرگ)
پروانه پایان کار ساختمان (هر صفحه)
پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان ( هر صفحه)
پروانه مهندسی ( هر صفحه)
پرینت های بانکی بزرگ ( بیش از ۱۰ سطر)
حکم اعضای هیئت علمی، حکم کارگزینی
حکم افزایش حقوق، حکم بازنشستگی
دفترچه بازرگانی
روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (بزرگ)
فیش حقوقی ( بزرگ)
قرارداد استخدامی (هر صفحه)
کارت شناسایی کارگاه ( هر صفحه)
گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانونی ( هر صفحه)
گواهی حصر وراثت
لیست بیمه کارکنان بزرگ ( هر صفحه)
مبایعه نامه و اجاره نامه با کد رهگیری ( هر صفحه) 
موافقت اصولی
آگهی تاسیس ( ثبت شرکت ها، روزنامه رسمی) ۵۰۰,۰۰۰
اوراق محضری( تعهد نامه، رضایت نامه، استشهادنامه
(هرصفحه)
بارنامه ( هر صفحه) ۵۰۰,۰۰۰
برگ آزمایشی پزشکی (بزرگ)
برگ سبز گمرکی ( هر صفحه)
برگ نظریه کارشناسی ملک
پروانه بهره برداری (پشت و رو)
جواز تاسیس
دفترچه وکالت
سند ازدواج یا رونوشت آن
سند وسائل نقلیه سنگین
سند مالکیت ( دفتر چه ای)
قیم نامه (هرصفحه)
گواهی اشتغال به کار با شرح وظائف
مالیات بر ارث (هرصفحه)
وکالت نامه (نیم برگ)
اظهار نامه تقاضای ثبت شرکت، شرکت نامه ( پشت و رو) ۷۰۰,۰۰۰
اوراق قضایی ( دادنامه، رای دادگاه، پرونده حقوقی) (هر صفحه)
سند مالکیت (تک برگی)
قرارداد (هر صفحه)
وکالت نامه بزرگ ( هر صفحه)
سند طلاق یا رونوشت آن
وکالتنامه بزرگ ( هر صفحه)
تبصره۱: در ازای هر یک از خدمات زیر مبلغ ۵۰/۰۰۰ ریال به هزینه های مذکور در نرخ نامه اضافه می شود
– هزینه های دفتری (کپی، پلمپ و …)، ترجمه هر صفحه گذرنامه حاوی مهر، امضا یا روادید، ترجمه هر انتقال در سند مالیکت.
تبصره۲- برای هر مورد ثبت وقایع ازدواج و طلاق یا فوت، هر فرزند، توضیحات و یا وفات صاحب شناسنامه  ۲۵/۰۰۰ ریال به هزینه های مذکور در نرخنامه افزوده می شود.
تبصره ۳- هزینه نسخه اضافه در هر زمان ۲۵% هزینه ترجمه می باشد و پس از شش ماه، نسخه اول کار جدید محسوب می شود.
تبصره ۴- ارائه رسید مشتمل بر نوع،تعداد، مشخصات صاحب سند، تاریخ تحویل، زمان استرداد و میزان دستمزد در هنگام دریافت مدارک توسط دفاتر ترجمه رسمی الزامی است.
تبصره۵- عدم ارائه رسید و یا عدم رعایت تعرفه توسط دارالترجمه یا مترجم رسمی، مطابق ماده  ۶ قانون راجع به  ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب ۲۰/۳/۱۳۱۶با اصلاحات و الحاقات بعدی تخلف بوده و متقاضی می تواند با مراجعه مستقیم به اداره کل اسناد و امور مترجمان واقع در میدان حسن آباد، کوچه شهید صدری و یا از طریق درگاه اینترنتی www.ekfam.ir شکایات خود را مطرح و پیگیری نماید.