یوتاب

شاید در مورد یوتاب مطالب کمی در دنیای اینترنت وجود داشته باشد که از جمله مهمترین آنها ویکی پدیا است که آن هم با تلاش خود دارالترجمه یوتاب درج گردیده است ، البته نکته جالب اینکه مطالب موجود هم بسیار گنگ و چند پهلو در مورد یوتاب این زن نوشته شده است . به طور کلی در دو منبع می توان اطلاعاتی در مورد یوتاب پیدا کرد که عبارتند از :

  • حسن پیر نیا، تاریخ ایران باستان،تهران،انتشارات دنیای کتاب،۱۳۷۵
  • اسطوره تراشی های تخیلی در برابر اسطوره های واقعی

که ماحصل این مطالب را می توانیم به صورت ذیل بیان کنیم :
یوتاب یا یوتاپا خواهر آریوبرزن پادشاه محلی ماد آترپاتن ایالتی از ایران در زمان اشکانیان ودوره حکومت فرهاد چهارم اشکانی بوده است.
بسياري از ايرانيان تحصيلکرده و شايد تمامي اهالي ارجان و بهبهان با نام آريوبرزن سردار رشيد و دليري که با ۴۰ سوار و حدود يک هزار نيروي پياده در برابر سپاهيان اسکندر مقدوني ايستاد و بسياري از آنان را به هلاکت رساندآشنایند.
آريوبرزن قصد داشت پيش از اسکندر خود را به تخت جمشيد يا پرسپوليس پايتخت آن زمان ايران برساند و آن را پيش از رسيدن سپاه مقدوني اشغال و مستحکم کند، ولي بر اثر خيانت يک چوپان که راه کوهستان را به مقدونيان نشان داد به محاصره افتاد و خود و سپاهيانش در دربند پارس يا تنگ تکاب در کهگيلويه کشته شدند.

اما شاید کمتر کسی نام خواهر آریو برزن را بداند.اين شيرزن قهرمان تا آخرين لحظه زندگي در کنار برادرش جلوي سپاه اسکندر ايستاد و قهرمانانه جنگيد. مي گويند اين شيرزن دست کمي از برادرش آريوبرزن نداشت و سپاهيان مقدوني در عجب بودند که اين زن چگونه مي جنگد و برخي از آنان را مي کشد.

اگر سفري به کهگيلويه و بويراحمد کرديد مي توانيد به دربندپارس يا تنگ تکاب برويد تا از معبر تاريخي محل دفاع قهرمانان شجاع ايران زمين يعني آريوبرزن و خواهرش یوتاب در برابر سپاهيان بي شمار اسکندر ديدن کنيد.
یوتاب، شخصی است که برخی او را خواهر آريوبرزن (یکی از سرداران ایرانی در دورهٔ هخامنشیان دانسته‌اند.

کاوه فرخ در کتاب خود با نام سایه‌هایی در کویر:

ایران باستان در جنگ دربارهٔ او چنین نوشته‌است:دربارهٔ آخرین مقاومت سازمان ‌یافتهٔ هخامنشیان، برخی از افسانه‌های ایرانی از درخشش جنگجوی زن ایرانی، یوتاب، خواهر آٰیوبرزن نام برده‌اند که تا مرگ سرسختانه جنگید.
رضا غیاث آبادی بر این باور است که چنین شخصیتی وجود خارجی نداشته و صرفاً ساخته و پرداختهٔ ذهن برخی از افراد معاصر است.
یوتاپ (یوتاب) به معنی همیشه تابنده است. آریوبرزن معاصر اسکندر خواهری به نام یوتاپ نداشته است. این از کم معلوماتی و بی حوصله خوانی معاصرین تاریخ دوست؟ حاصل شده است. چه آن صرفاً آریوبرزن دوم پادشاه محلی آذربایجان و ارمنستان در آغاز میلاد بوده است که خواهری به نام یوتاب داشته است که آنتونیوس سردار رومی وی را برای پسرش آلکساندر گرفت، پسری که وی را از کلئوپاتر ملکه مصری داشت. نام این آریوبرزن دوم و آلکساندر را به خطایی فاحش با آریوبرزن سردار داریوش سوم و مخاصمش اسکندر مقدونی یکی گرفته و برای این یکی آریوبرزن هم خواهری به نام یوتاپ که وجود خارجی نداشته است خلق کرده و در موردش افسانه سرایی نموده اند.در تاریخ ایران باستان حسن پیرنیا فقط اسم یک یوتاپ (یوتاپا) ذکر شده است آن هم همین یوتاپ عهد اشکانی، در آغاز میلاد است.
مشاهده مینمایید که توضیحات متعددی در مورد یوتاب موجود است و البته چیز عجیبی هم نیست در مورد زنان بزرک تاریخ که همیشه یا در حقشان غلو شده است و یا به کلی حذف شده اند .
ما قضاوت را به عهده خوانندگان محترم می گذاریم .